Coachande samtal privatpersoner

Vad vill Du prata om mellan Dig och mig?

Coachande samtal är ett bra sätt för Dig att få perspektiv på dom utmaningar Du står inför, och dom mål Du har.
Min målsättning är att hjälpa Dig att hjälpa Dig själv. Tillsammans påbörjar vi resan mot Din positiva förändring.

Som privatperson kontaktar Du mig och vi har därefter ett första orienteringssamtal. Där går vi igenom behov, mål och syfte.

Samtal kan sedan ske vid ett enstaka tillfälle eller vara flera samtal över tid och efter Dina behov.

Bokningsförfrågan