Vård och omsorg inspirationsföreläsning

Johan föreläser.

En föreläsning med Johan ökar er förmåga att kommunicera bättre med omgivningen på jobbet.

Inspirationen ni upplever tillsammans skapar delaktighet, tillit och en positiv förändring i realtid.

Men det får inte bara bli snack. Det ska vara roligt också!

Föreläsningarna har en lättsam inramning med ett innehåll som tar upp det som paradoxalt nog ofta är betydligt svårare än själva omvårdnaden och uppdraget. Nämligen våra relationer, känslor och kommunikationen i mötet med vår omgivning under arbetstid. Deltagarna reflekterar och interagerar med sina tankar, upplevelser och känslor på teman såsom positiv förändring, motivation, förhållningssätt, bemötande, teambuilding, ledarskap, medarbetarskap, utforskandet av egna och kollegors resurser, och hur vi kan utveckla vårt relationella lärande. Johan föreläser för större eller mindre grupper. Det kan vara den lilla personalgruppen, hela företaget / affärsområdet / organisationen eller på konferensen.

handledningFöreläsningar & inspiration 2019

”Relation och kommunikation på arbetstid”  I den här föreläsningen lär vi oss tillsammans verksamma metoder för att kommunicera och hantera det som är svårt i vissa situationer i det mellanmänskliga på jobbet. Genom teoretiska förklaringsmodeller, övningar och samtal i smågrupper och storgrupp arbetar vi med tillitsskapande reflektion, relation och känsla. Med utgångspunkt i att ansvaret för en positiv förändring på jobbet i första hand startar med oss själva. (Personalgrupper och ledningsgrupper) Energigivande, tillits-skapande, teambuilding. Halvdag

”Så öppnar du dörrarna för en bättre kommunikation på jobbet” Föreläsning om relationsbyggande ledarskap. Lär dig de fem viktigaste nycklarna för att skapa allians och goda relationer i det gemensamma uppdraget och målet. (Chefer och ledare) Lärande, inspirerande och rolig. 1 timme och 15 min. med möjlighet till fördjupningspass

”Framgångsrik feedback inom personlig assistans” –  En workshop om kommunikation och bemötande.
(Personliga assistenter/ brukare, kunder/ anhöriga) Interagerande, tvärperspektiv, självreflektioner, inspiration och känsla av sammanhang. Halv eller heldag

 

Bokningsförfrågan