Vård och omsorg inspirationsföreläsning

En föreläsning med Johan är interagerande och skapar delaktighet till den relationella positiva förändringen på jobbet. Men det får inte bara bli snack. Det ska vara roligt också!

Föreläsningarna har en lättsam inramning med ett innehåll som tar upp det som paradoxalt nog ofta är betydligt svårare än själva omvårdnaden och uppdraget. Nämligen våra relationer, känslor och kommunikationen i mötet med vår omgivning under arbetstid. Deltagarna reflekterar och interagerar med sina tankar, upplevelser och känslor på teman såsom positiv förändring, motivation, förhållningssätt, bemötande, ledarskap, medarbetarskap, utforskandet av egna och kollegors resurser, och hur vi kan utveckla vårt relationella lärande. Johan föreläser för större eller mindre grupper. Det kan vara den lilla personalgruppen på 10 personer eller hela företaget / affärsområdet / organisationen.

handledningFöreläsningar & inspiration 2019


”Relationer på arbetstid”
  I den här interagerande föreläsningen på en halvdag  lär vi oss tillsammans verksamma metoder för konstruktiva sätt att kommunicera och hantera det som är svårt i vissa situationer i det mellanmänskliga. Genom övningar och samtal i smågrupper och storgrupp arbetar vi med reflektion, relation och känsla. Med utgångspunkt i att ansvaret för en positiv förändring på jobbet i första hand startar med oss själva. Personalgrupper, ledningsgrupper ( Vård & omsorg, hälso-och sjukvård).

”Inspiration & utvecklingsdag för ledningsgruppen” –  En halvdag med plats för relation, reflektion och känsla.
Vi arbetar tillsammans med att återställa balansen mellan uppdrag och upplevelse. (Chefer och ledare inom vård och omsorg, hälso-och sjukvård)

”Att arbeta och utvecklas som personlig assistent” –  En halvdag om den ofta ensamarbetande assistentens utmaningar och möjligheter. Relation, kommunikation och bemötande av kunder/brukare. Stimulerar till interagerande, delaktighet, upplevelse i situationer, självreflektioner, inspiration och personlig utveckling i yrkesrollen. (Personliga assistenter)

 

Bokningsförfrågan