Vård och omsorg inspirationsföreläsning

Johan föreläser.

En föreläsning med Johan ökar er förmåga att kommunicera bättre med omgivningen på jobbet.

Inspirationen ni upplever tillsammans skapar delaktighet, tillit och en positiv förändring i realtid.

Men det får inte bara bli snack. Det ska vara roligt också!

Föreläsningarna har en lättsam inramning med ett innehåll som tar upp det som paradoxalt nog ofta är betydligt svårare än själva omvårdnaden och uppdraget. Nämligen våra relationer, känslor och kommunikationen i mötet med vår omgivning under arbetstid. Deltagarna reflekterar och interagerar med sina tankar, upplevelser och känslor på teman såsom positiv förändring, motivation, förhållningssätt, bemötande, teambuilding, ledarskap, medarbetarskap, utforskandet av egna och kollegors resurser, och hur vi kan utveckla vårt relationella lärande. Johan föreläser för större eller mindre grupper. Det kan vara den lilla personalgruppen på 10 personer eller hela företaget / affärsområdet / organisationen.

handledningFöreläsningar & inspiration 2019

”Relation och kommunikation på arbetstid”  I den här föreläsningen på en halvdag  lär vi oss tillsammans verksamma metoder för att kommunicera och hantera det som är svårt i vissa situationer i det mellanmänskliga på jobbet. Genom övningar och samtal i smågrupper och storgrupp arbetar vi med tillitsskapande reflektion, relation och känsla. Med utgångspunkt i att ansvaret för en positiv förändring på jobbet i första hand startar med oss själva. Personalgrupper, ledningsgrupper ( Vård & omsorg, hälso-och sjukvård) Energigivande, tillits-skapande, teambuilding.

”Att Leda med Omsorg” en hel eller halvdag med ledarskapsutveckling som ger ökad reflektionsförmåga, ökad förmåga att släppa kontroll, ökad förmåga att känna sina gränser och en ökad medvetenhet om egna val. (Chefer och ledare inom vård och omsorg, hälso-och sjukvård)

”Att arbeta och utvecklas som personlig assistent” –  En halvdag om den ofta ensamarbetande assistentens utmaningar och möjligheter. Relation, kommunikation och bemötande av kunder/brukare. Stimulerar till interagerande, delaktighet, upplevelse i situationer, självreflektioner, inspiration och personlig utveckling i yrkesrollen. (Personliga assistenter)

 

Bokningsförfrågan