Boka inspirerande föreläsningar med Johan Berger som talare

Johan föreläser.

Kontakta Johan när ni behöver någon som verkligen kan inspirera, motivera och ge verktyg till den positiva förändring som ni vill se på jobbet.
Med Johan ökar ni er förmåga att kommunicera så mycket bättre med omgivningen. Ni utvecklas i realtid och applicerar det nya lärandet i arbetsmiljön.

Inspirationsföreläsning i Saltsjöbaden    

Johans föreläsningar har en lättsam inramning med ett innehåll som tar upp det som paradoxalt nog ofta är betydligt svårare än uppdraget på anställningsavtalet. Nämligen avtalet om hur vi ska kommunicera med vår omgivning på jobbet.

Utmaningar och utvecklingsområden som Johan arbetar med som talare är våra relationer på arbetstid, känslor och kommunikation, vi är varandras arbetsmiljö, stresshantering, framgångsrik feedback, arbetsglädje, självledarskap, förändringsprocesser, motivation, ansvar, förhållningssätt, teambuilding, ledarskap, medarbetarskap, kollegialt lärande, och hur vi kan utveckla våra relationer på arbetstid.

Johan föreläser för större eller mindre grupper. Det kan vara den lilla personalgruppen, hela företaget / affärsområdet / organisationen eller på konferensen.

Bokningsförfrågan