Coach – Föreläsare – Handledare – Vård och Omsorg

Johan Berger arbetar som coach föreläsare handledare inom vård och omsorg, hälso-och sjukvård med att utveckla chefer, ledare och medarbetare i arbetsrelaterad kommunikation och relation.

När Du som kommunal, regional, privat/enskild utförare eller konferensarrangör vill boka en föreläsare eller handledare som vet vad han talar om, då är Johan 100 % matchning. Med över 30 års erfarenhet och kunskap om verksamheter inom vård och omsorg samt hälso-och sjukvård vet han också vad Du talar om. Genom att utmana kognitiva mönster och kulturer med hjälp av ett utvecklingsinriktat lärande har han sedan 2010 fått chefer, ledare och medarbetare att utforska och genomföra positiva relationella förändringar på många arbetsplatser i Sverige.

Med Johan är kommunikation, teambuilding och relationer på arbetstid i fokus. Det blir en skön mix av gapskratt och djupaste allvar – föreläsare vård & omsorg, handledare vård och omsorg, föreläsare ledarskap, talare, coachande ledarskap, föreläsare vårdpersonal, inspirationsföreläsning, föreläsning vård, konferens, grupp och individutveckling!

Mer om Johan Bokningsförfrågan