Boka en workshop med Johan Berger

En workshop med Johan Berger är ett äventyr

workshop med Johan Berger

Det blir ett lärande där alla kan och vill hänga med. Verktygslådan blir individens egen förmåga som utvecklas och appliceras tillbaka på jobbet.

workshop med Johan Berger

Att mötas i fördjupning för att identifiera relevanta utmaningar, problemställningar och hitta lösningar är en spännande resa. Deltagarna lyfter egna case för igenkännande vilket skapar en delaktighet i processen mot den positiva utvecklingen på jobbet och i yrkesrollen.

En pedagogisk workshop med Johan Berger där alla kan hänga med

Tillsammans inventeras individuella och gemensamma resurser i relation och uppdrag. Vi knyter ihop arbetsnära situationer med teoretiska förklaringsmodeller på ett sätt som gör att alla kan hänga med.

Ökad förståelse på den relationella arbetsplatsen

Målet är att förbättra den inre och yttre balansen på arbetstid. Sträva mot självinsikter. Öka förståelsen för grupprocesser och hur vi som individer påverkar och bidrar i arbetsgruppen på den relationella arbetsplatsen.

Deltagarna får en workshop med teori, värderingsövningar, samarbetsövningar, och självskattningar att ta med och applicera i arbetsmiljön.

Bokningsförfrågan