Chefer

Ledarskap och den personliga utvecklingen är i fokus under handledningen

Här ges möjligheten att lyfta utmaningar, svårigheter och få speglingar i sitt ledarskap. Oftast är det ju Du som vanligtvis stöttar och fördelar ut resurser till medarbetarna utefter deras behov. Men vilka behov har Du?

I ledningsgrupper blir det lätt uppgivet på motivation när praktiska problem, negativ energi, konflikter och prestige hamnar överst på agendan och detta tar tid från uppdraget.

Då kan våra val av förhållningssätt bli avgörande för fortsättningen. Johan Berger stödjer genom coachande handledning ledningsgruppen i sitt arbete med att välja nya vägar som kan leda till bättre effektivitet och mer lönsamhet. Där också människan bakom ledarrollen får utrymme.

Bokningsförfrågan