Medarbetare

”Vi medarbetare har själva valt att arbeta inom vård & omsorg. Vi väljer själva att stanna kvar, för att vi är bra på det.”

Med hjälp av coachande handledning kan du och dina medarbetare hitta verktygen som leder till en roligare arbetsmiljö där man både mår bättre och känner sig mer motiverad. I den bästa av världar består en personalgrupp av individer som söker bekräftelse och uppskattning i sina roller och som också får det av sina kollegor.

Coachande handledning tar fasta på det som fungerar och hjälper gruppen att ta tillvara på befintliga resurser. Det visar sig  att ju mer vi väljer att tänka och agera med positiv förstärkning gentemot varandra, desto mer gynnsamma effekter får det. Jag vill erbjuda er mina tjänster och utmana er att ta itu med problemen.

Bokningsförfrågan