Handledare

Som handledare vill jag fråga Dig, vill Du ha rätt eller vill Du ha en positiv förändring?

Vi kan välja vårt jobb men inte våra kollegor. Vi kan ändra vårt eget förhållningssätt men vi kan inte förändra andra.
Handledning vård och omsorg i grupp är ett bra sätt att samlas för att diskutera och lyfta gemensamma eller individuella utmaningar och hinder. Ett forum för att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik . Att tillsammans  söka efter interna resurser och potential och ge varandra stöd att växa i yrkesrollen och som människa. Det är också en chans att dela tankar, gemenskap och glädje med kollegor som man kanske inte träffar så ofta i det dagliga arbetet.

handledningJag möter grupper som längtar till handledningen för att  få träffa alla kollegorna samlade. Jag möter också grupper som har ett motstånd men som accepterar  tanken på att handledning kan vara är ett viktigt verktyg till den goda arbetsplatsen. Till slut handlar det ändå om individens egen förmåga och vilja. Det tycker jag ska både utmanas och respekteras. Därför är det jätteviktigt att gruppen tillsammans med mig bestämmer vilket mål den coachande handledningen ska ha och vilket syfte. Ibland kan det också vara ett alternativ med individuell handledning eller med ett färre antal medverkande.

Oavsett om Du ingår i en ledningsgrupp eller om Du är medarbetare i ett arbetslag så kan handledning hjälpa Er att hitta ett konstruktivt tonläge genom att föra in ett coachande förhållningssätt som ger nya positiva tankar. Som i sin tur skapar en hoppfullhet i gruppen. Kom ihåg att det är viktigt att också stärka och bibehålla en redan fungerande gruppdynamik. Att luta sig tillbaka och säga ”vi fungerar ju så bra, vi har inga problem” kan vara ett första steg mot en oönskad aha-upplevelse inom en snar framtid. Relationer är färskvara. Att utgå från att en grupp är något statiskt, är riskabelt. Handledning ger Er möjligheten att ”hålla koll på bäst före datumet”.

Bokningsförfrågan