God Jul och tack för ett fantastiskt 2015!

Året som har gått har varit omvälvande och innehållsrikt för mig och för alla Er medarbetare, chefer, ledare, samarbetspartners och beställare.
Det har dock inte varit utan utmaningar. Inte heller 2016 kommer att sakna problem, svårigheter eller komplexitet på jobbet, i arbetsnära relationer och i verksamheterna.
Frågan är vilken inställning vi ska inta till det som kräver vårt engagemang?
För min egen del kommer det att bli att se möjligheterna i en bransch som sjuder av tillväxt både hos kommunala, regionala och privata utförare. Att fokusera vidare på inställningen att motstånd är ett uttryck för längtan efter att bli sedd, hörd och bekräftad. Att bidra till positiv förändring genom utbildning och föreläsning. Och att fortsätta rama in det svåra med bus och lek för att nå så många som möjligt. Så här långt har det varit framgångsrikt.

God Jul & Ett Gott Nytt År!

Många fina möten på Sagateatern 10 december

Innan större föreläsningar brukar jag känna… aldrig mer efter detta. Nervositet, tvivel och scenskräck. Efteråt vill jag bara upp och in i det igen. Och det beror på Er. Ni ger så skön feedback. Eftersom jag alltid strävar efter interaktion är det också alltid energikrävande samtidigt som det är energigivande. Och nu är jag mycket riktigt sugen på storpublik igen, och igen och igen. Det är bra att känna sig själv. Om Du vill kolla in bilder hittar Du dem här.