Mina 4 knep på måndag morgon

din-motivation

Som Du kanske visste så har ju jag innan jag blev coach arbetat 30 år som medarbetare inom vård & omsorg, hälso-och sjukvård. Ibland kunde jag bli så trött på att jag själv och många andra var så trötta och tjuriga på måndagsmorgnarna, eller negativa på tisdagar, låga på onsdagar…
Så jag utarbetade en plan för att slippa rotera kring negationer. För det är ju inte svårt att hitta negativa saker om man vill. Men att hitta det positiva på måndagsmorgnar kräver en plan. Att lyfta blick och sinne. Det blev till 4 knep som jag fortfarande använder som coach under uppdrag.

  1. Bestäm Dig redan INNAN Du går till jobbet hur arbetsdagen ska bli. (Hur vill Du bli bemött, bemöta andra. Vad ska hända? Se till att det händer!)
  2. Om det här var min sista dag på jobbet så vill jag att den ska bli fantastisk och minnesvärd. (Hur vill jag då bli ihågkommen?)
  3. Välj bra saker som har hänt i Ditt liv att berätta (Historierna vi väljer att berätta skapar känslor och väljer vi bra saker att berätta upplever andra bra känslor.)
  4. Vad vill jag ge till andra idag (Att tänka att jag ger till andra kollegor gör att jag släpper mitt självfokus och blir mer nöjd, än om jag strävar efter att få och sedan blir besviken när jag inte får det)

Föreläsning för fritidsombud på thapperska

14725612_10157536326370104_3123080399064981263_n

Tack alla deltagare för en härlig föreläsning tillsammans och Ert engagemang! Ni fritidsombud på våra enheter har ett otroligt viktigt uppdrag, Ni öppnar dörren till en värld där brukarna får möjligheten att utforska nya sidor hos sig själva i forum där de också kan pröva möjligheten att vara någon utan förutfattade meningar om det egna funktionshindrets begränsningar.

3 tankens verktyg för positiv förändring på jobbet

14717225_10157557789930104_7089596545415980649_n

Alla som har varit utomlands i ett land där vi inte kan språket vet hur kämpigt det kan vara att inte förstå eller bli förstådd. Det kan t.ex. låta argt när någon talar fast det egentligen betyder att de är engagerade. Nyckeln är lärande. Att lära sig tala med och lyssna till andra. Att kommunicera med kollegor på jobbet är lite samma sak. Och ofta är det så att vi behöver lära oss ett nytt språk när det gamla inte fungerar. Här är 3 viktiga tankens verktyg för en positiv förändring på jobbet. Lycka till!

  1. Positiv förändring startar med Dig själv. ( Istället för att tänka varför händer detta mig, tänk vad kan jag göra?)
  2. Lyssna mer än Du talar (När Du lyssnar får Du mer information än om Du talar om sådant Du själv redan visste)
  3. Välj att tolka andra positivt ( Bakom varje arg och gnällig kommentar finns en människa som försöker att bli hörd, sedd och bekräftad)

Det behövs en kompletterande omvårdnadsfilosofi

11756710_956719861018131_2016415948_o

I vår samtid har vi en omvårdnadsfilosofi som säger att samhället ska tillgodose en fysisk och psykosocial trygghet samt en säker omvårdnad för patienter, vårdtagare, brukare och klienter inom vård & omsorg, hälso-och sjukvård och att vi ska möta de behov som finns både utifrån grupp och individperspektiv. När det brister blir vi upprörda med rätta.

Tänk Dig nu att det också fanns en kompletterande parallell omvårdnadsfilosofi, som i all sin självklarhet säger att ledare och medarbetare inom människovårdande yrken behöver bli sedda hörda och bekräftade. Att det ska finnas lättillgängligt stöd, handledning och inspiration vid behov. En del arbetsgivare, ledare och medarbetare praktiserar redan filosofin och devisen, men vi är långt ifrån framme.

Som sagt, tänk Dig när den dagen kommer och det också finns en parallell omvårdnadsfilosofi som säger ”Människor som tar hand om människor behöver också omvårdnad för att kunna fortsätta orka ge av sig själva.” Först då är cirkeln sluten. Och jag tror verkligen att vi kommer att ta oss dit en dag.