Boka inspiration och utbildning 2018

Var är inspirationen på jobbet 2018?

Välkommen att boka inspiration och utbildning  med Johan Berger 2018!

Föreläsningar

”Relationer på arbetstid” – I den här interagerande föreläsningen på en halvdag lär vi oss tillsammans verksamma metoder för konstruktiva sätt att kommunicera och hantera det som är svårt i vissa situationer på jobbet i det mellanmänskliga. Genom övningar och samtal i smågrupper och storgrupp arbetar vi med reflektion, relation och känsla. Med utgångspunkt i att ansvaret för en positiv förändring på jobbet i första hand startar med oss själva. (Personalgrupper och ledningsgrupper, Vård & omsorg, hälso-och sjukvård).

”Inspiration & utvecklingsdag för ledningsgruppen” – En halvdag med plats för relation, reflektion och känsla. Vi arbetar tillsammans med att återställa balansen mellan uppdrag känsla och upplevelse. (Chefer och ledare inom vård och omsorg, hälso-och sjukvård)

Utbildning

”Coachande ledarskap i vård & omsorg” – är en uppskattad praktisk och teoribaserad heldagsutbildning  som vänder sig till Dig som är chef/ledare inom vård & omsorg, hälso- och sjukvård. Hur Du med hjälp av coaching som teknik och förhållningssätt kan få medarbetare att se sina egna lösningar och möjligheter i det vardagliga arbetet. Kursmaterial ingår.

”Samarbeta så mycket bättre” -är en beprövad tre halvdagars grundläggande utbildning för anställda medarbetare handlar om vägen mot samarbete och samsyn. Förbättrar kommunikationen och relationerna i personalgruppen. Ger verktyg till konflikthantering. Ökar förståelsen för grupprocesser och hur vi som individer påverkar och bidrar i arbetsgruppen på den relationella arbetsplatsen. Deltagarna får en utbildning med teori, värderingsövningar, samarbetsövningar, och självskattningar att ta med och applicera i arbetsmiljön. Kursmaterial ingår.