En jul & nyårshälsning till Dig

14533609_697243113778237_6955001831319666688_n

En jul & nyårshälsning till Dig

Nu är det ett år sedan jag helt släppte taget som anställd och blev min egen efter 30 år inom vård & omsorg, hälso-och sjukvård.
Jag är nu inne på det sjunde året som coach och ibland saknar jag verkligen känslan av att tillhöra en grupp som har ett gemensamt mål och syfte.
Tills jag kommer på att, vänta nu,  det var ju just det som gjorde att jag ville gå vidare, arbetsgruppens individer har väldigt sällan just gemensamma mål och syften.
Olikheterna och bristen på samsyn och spänningar i det mellanmänskliga kan kännas väldigt frustrerande och hämmande om vi inte vet hur vi ska kommunicera för att må bra.
Ja, det kan rent av vara läskigt och alienerande att inte bli sedd, hörd och bekräftad.  Speciellt om vi inte får hjälp att nå varandra.

När jag ser tillbaka på 30 års olika arbetsplatser hade flera kollegor inklusive jag själv många fina idéer kring hur relationer, det existentiella, känslor och reflektioner kunde få mer plats på arbetstid. Men ofta stupade det på att mandatet att bli tagna på allvar inte gavs. Ibland handlade det om att vi hämmade oss själva men lika ofta mötte vi motstånd. Och jag längtade efter att kunna göra skillnad på riktigt. Att kunna transformera arbetsgruppen mot något fantastiskt genom att ge mandat till min egen röst och andras, värda att lyssna till.

Känner Du igen Dig?

Nu som egen coach är jag mitt i stormens öga. Den perfekta stormen. Jag möter grupper och individer som utifrån eget perspektiv tolkar sin relationella arbetsmiljö, sin verksamhet och sin arbetsgivare på olika sätt. Ibland hettar det till. Ibland är det frostigt. Ibland förlösande. Kärleksfullt. Men det är aldrig likgiltigt när vi får en chans att ge röst åt våra känslor tillsammans. Jag älskar mitt uppdrag. Men det både tar och ger energi. Återhämtning och självreflektion är viktigt.

Jag hoppas att julen kan vara den återhämtning både Du och jag behöver. Och att vi kan få till lite mindfulness med nära och kära.
Sedan kickar 2017 in. Det är då vi får satsa hårt på det som kallas ”mindfulness in action” d.v.s utforskandet av oss själva och kollegorna i realtid. Tid för eftertanke och aktivt lyssnande.
Och alltsammans på arbetstid. Det vore väl nåt! Kanske är 2017 året där vi ses för första gången? Eller igen!

En sak vet jag i alla fall att Du håller med mig om när jag säger att det här är med att arbeta, det är större och mycket mer än bara ett jobb.

God Jul & ett Gott Nytt år till Dig!