VINST- modellen

handledning

Idag ska Du få en spännande uppgift av coach Johan att ta med Dig till jobbet.
Det är dags att träna VINST! En reflektionsbaserad egenskapsmodell som i praktiskt utövande ger ett vinnande förhållningssätt på jobbet.

Forskning kring hur allianser skapas mellan individer, hur den kan utvecklas och bibehållas visar på att några förhållningssätt är extra viktiga för att skapa det vi kallar en allians (gemensam syn och målbild). Här kan ni på jobbet ha stor nytta av träna och utveckla Er förmåga och era egenskaper för att stärka varandra i det mellanmänskliga, d.v.s mötet med kollegorna och våra relationer med just arbetskamrater. Ibland har vi förmånen att få uppleva arbetsplatser som vi trivs väldigt bra på, där används VINST ofta utan att man kanske är medveten om det.

Jag har tagit fram VINST-modellen som på ett enkelt sätt beskriver de viktigaste förhållningssätten som får kollegor att skapa allianser. För att Ni också ska få fantastiska arbetsplatser.  Men, att använda sig av modellen är svårare än man kan tro. Det låter ju så enkelt och självklart på pappret, men vi behöver både träna och praktisera det varje dag för att bli riktigt bra på det. För en sak är att bemöta brukare, klienter, patienter utifrån VINST. En annan är att reflektera över hur jag bemöter mina kollegor. Ta med Dig VINST-modellen och prata om den på jobbet, hur är vi mot, och med varandra, på just vår arbetsplats?


V
Vänlighet
IInspirerande
NNärvaro
SSant
TTålamod

(Copyright Johan Berger) Du får gärna använda modellen men ange källan. Tack!

/Lycka till!