10 skäl att boka Johan Berger 2017

 

 

10 skäl att boka Johan Berger 2017

 

1. Trovärdighet river hinder. Trovärdighet och erfarenhet är allt. Johan har jobbat över 30 år inom vård & omsorg, hälso-och sjukvård. Igenkännande och vetskap skapar förtroende och tillit hos deltagarna.
2. Annorlunda lärande förändrar upplevelsen. En återkommande reaktion från deltagare är att Johan’s sessioner är helt annorlunda än vad föreläsningar och lärande brukar vara. Man bjuds in att delta och kan själv vara med och påverka hur föreläsningen ska bli beroende på vad man tar upp och hur man tar upp det. Johan startar och hämtar upp personalen från den känsla och situation de befinner sig vid tillfället och går vidare därifrån utan pekpinnar, floskler eller politisk korrekthet. Det ges plats för den uppriktiga känslan.
3. Utmanar och bjuder in deltagarna. Eftersom Johan utmanar och lockar deltagarna att utvecklas i realtid är reaktionerna blandade beroende på var man startar i den personliga utvecklingen, vem man är och vad man gillar. Efter en föreläsning och utbildning är dock ingen oberörd. Det brukar låta typ så här: Fantastiskt, svinjobbigt, utvecklande, för krävande, helt omvälvande, tramsigt, jätteroligt, vad är poängen? meningsfullt!
4. Kärleksfullhet. Vi behöver inte älska våra kollegor, medarbetare eller chefer. Men när vi delar känslor, tolkningar och perspektiv uppstår och utvecklas positiva förändringar i relationerna under Johan’s sessioner. Det som är starkt stärks, och det som tidigare var svagare och trasigt blir starkare och repareras. Förståelse och närhet inför och till varandra uppstår. Det blir en varm och kärleksfull stämning.
5. Känsla reflektion och relation får mycket plats. Det skrattas, gråts, funderas och pratas mycket på sessionerna. Efteråt är alla lite trötta. Men strax kommer energin tillbaka när man upptäcker att gruppen utvecklats så att det märks även efteråt på jobbet. Det blir en bra balans till det som oftast tar plats på jobbet nämligen uppdragsfokus och prestation.
6. En lättsam ram med djupt innehåll.  Det får inte bara bli snack, det måste vara roligt också att prata om det som är svårt på jobbet. Annars tröttnar folk.
7. Tvär-Organisatoriskt perspektiv. Johan har både medarbetare och ledarperspektiv samtidigt. I alla lägen. Ansvaret för att förbättra sin upplevda arbetsmiljö ligger på individnivå i beslut, inställning och de val vi gör på jobbet. Att lägga ansvaret på förändring hos sig själv i första hand istället för utanför sig själv.
8. Johan får deltagarna att dansa på jobbet. Både kroppsligt, relationellt och känslomässigt.
9. Delaktighet och interagerande utvecklar. Under Johan’s sessioner får deltagarna känna sig sedda, hörda och bekräftade vilket bidrar till ökad delaktighet även på jobbet efter föreläsningen. Det är utvecklande att delta i en session med Johan.
10. Applicerande i den arbetsnära vardagen. Eftersom deltagarna är aktiva i övningar under Johan’s sessioner kan de också använda det som de lär sig med Johan sedan på jobbet och göra det igen och igen och igen…