Boka höstens utbildning och inspiration!

höst

Några av höstens utbildningar och inspirationsföreläsningar  för ledare och medarbetare.
Jag skräddarsyr alltid insatsen utefter Er verksamhet och de aktuella behoven.

”Coachande ledarskap inom vård & omsorg, hälso-och sjukvård”
En praktisk och teoribaserad utbildning .
Utbildningen vänder sig till Dig som är chef eller ledare inom vård & omsorg, hälso-och sjukvård och hur Du med hjälp av coachning som teknik och förhållningssätt
kan få medarbetare att se sina egna lösningar och möjligheter.

Ur utbildningens innehåll: Ledare, coach, chef? Vilken av Dina roller gör vad och när? / Vad är coachning?
Coachning som metod och verktyg och som förhållningssätt i ledarskapet/ Exempel från deltagares vardag/ Samtalsteknik med öppna frågor och feedback/ Att förstå drivkrafter och motivation i beteenden/ Positiv förstärkning som skapar engagemang/ Att möta motstånd/ Hur går vi från mål till aktivitet?

”Samarbeta så mycket bättre”
En tre dagars grundläggande utbildning för anställda medarbetare på temat samarbete.
Syfte: Att förbättra kommunikationen och relationerna i personalgruppen. Ge verktyg till konflikthantering.
Öka förståelsen för grupprocesser och hur vi som individer påverkar och bidrar i arbetsgruppen.
Mål: Den goda arbetsplatsen.
Innehåll: Deltagarna får en utbildning med teori, värderingsövningar, samarbetsövningar, och självskattningar att ta med och applicera i arbetsmiljön

”Lust att leda” Inspirationsdag för ledningsgruppen
Även de som leder behöver påfyllnad! Hur ska ni annars orka? halvdag 3-4 timmar enligt ök.

”Från skitjobb till toppjobb- Att arbeta och utvecklas som personlig assistent”
Föreläsning 4 timmar Medarbetarskap

”Min bästa dag på jobbet”
Inspirationsföreläsning för medarbetare 4 timmar

 

Kontakta mig för referenser och information.