Attendo IOF

Det är roligt och hoppfullt att möta en ny generations inkluderande fina ledare!

Det är roligt och hoppfullt att möta en ny generations inkluderande fina ledare! Idag på uppdrag för Attendo IOF i Sthlm. Lycka till i ledarskapet!