En dag att minnas med personal vid Nyköpings lasarett

nykopings-lasarett

Vissa utbildningsdagar tar man med sig innanför väst och skjorta. Tack medarbetare vid Nyköpings lasarett för Ert engagemang!