Inspirerande grupputveckling med Lansen Omsorg


Vitsippan är en ny enhet inom Lansen Omsorg i Vimmerby. Denna dag arbetade vi med kommunikation, relation och feedback.
Härligt engagerade medarbetare och ledare. Tack för en fin dag!