1668239328116

Medarbetarenkäten

Många chefer bävar inför medarbetarenkäten. Personalen ska ge sin dom. Superlativer och negationer utan ansikte.