Personalutveckling med Adium Omsorg i Varberg

En dag intill havet med personal från Adium Omsorg hemtjänst!