Förenade Care

Tack personal, brukare och ledare på Förenade Care

Spännande och lärande att få jobba med flerperspektiv. Tack!