Positiv förändring i sikte

Vad har Du i kikaren inför hösten?

Har ni siktet inställt på en planeringsdag eller kick off för medarbetarna eller ledningsgruppen?

Då har Ni säkert också planer på att innehållet under dagen ska tillföra något riktigt extra. Genom att boka in Johan gör ni som många andra beställare har gjort tidigare.
Ni bokar in Johan för att skapa balans mellan krav, förväntningar och uppdrag och ger plats för relationer, känslor och tankar på arbetstid.
När personalen känner sig sedda, hörda och bekräftade får Ni en starkare relationell arbetsmiljö och därmed engagerade team.
Mer engagemang på jobbet skapar lojalitet, glädje, trivsel och ansvar. Det handlar om positiv förändring på jobbet och en planeringsdag ingen kommer att glömma.

Välkommen att skicka Er bokningsförfrågan till johan@johanberger.com