Johan Berger föreläser

Workshop på konferensen Daglig Verksamhet

SUCCÉKONFERENSEN DAGLIG VERKSAMHET ÄR TILLBAKA!

Läs mer om min workshop här!

HUR VÄL UPPFYLLER NI KRAVEN FÖR EN MODERN DAGLIG VERKSAMHET?

Kommunen har som skyldighet att tillhandahålla daglig verksamhet, den vanligaste insatsen inom LSS. Den som deltar i daglig verksamhet har rätt till en meningsfull sysselsättning som är anpassad efter individens behov och som skapar delaktighet i samhället. Det ställs ökade krav på dig som jobbar med daglig verksamhet, att inte bara uppfylla lagkraven för deltagarens rättigheter, utan även möjliggöra för en anställning.

På konferensen Daglig verksamhet 2016 får du lyssna till praktikfall från kommuner där man lyckas väl i sitt arbete med Supported Employment, du får ta del av den senaste forskningen kring både autism och utmanande beteende.