Individuella samtal för Dig som är chef i vården

Individuella samtal för Dig som är chef inom vård & omsorg, hälso- och sjukvård.

Du ska möta alla. Lösa allt. Prestera gärna dygnet runt. Klämd som en sandwich. Ett uppdragsfokus som kan bli övermäktigt. För Du är chefen. Känner Du igen Dig?

Sedan några år tillbaka har jag samtal med chefer både från kommunala och privata verksamheter.
Något som uppskattats av många då det ger en möjlighet att prata kring tankar och känslor som inte får plats i den prestation och uppdragsfokuserade vardagen i rollen som den som ska klara allt och möta alla. Här är lätt att känna sig klämd och osedd paradoxalt nog då det är Du som oftast har allas ögon och krav på Dig.
I mig får Du en samtalspartner som ser och hör Dig med Ditt perspektiv som prioritet.

Läs mer