Individuella samtal

Individuella samtal är ditt samtalsstöd för ett hållbart ledarskap

Du ska möta alla. Lösa allt. Prestera gärna dygnet runt. Klämd som en sandwich. Ett uppdragsfokus som kan bli övermäktigt. För Du är chefen. Känner Du igen Dig?

Ett samtal mellan Dig och mig tar utgångspunkt utifrån nya frågor och nya sätt att tänka. En förändringsprocess startar. Du blir mer medveten om hur Dina tankar faktiskt påverkar Dig i Dina beslut och i ditt beteende och hur Du kan vända det till Din fördel. I samtalet mellan Dig och mig vill jag hjälpa Dig att bli självförsörjande på motivation genom att vi tar reda på vad som väcker Din lust och glädje och hur Du kan förvandla motgångar till möjligheter. Dina behov styr om det blir ett samtal eller flera.

Människor i vår omgivning vill gärna ge oss råd och tips om hur vi ska agera och leva våra liv. Oftast är det i all välmening men ibland också av egenintresse i relationen till Dig.
Det är lätt att känna sig misslyckad och orealistisk när ens näromgivning uttalar sig negativt om vår önskan efter en förändring. Vem eller vilka är Dina rådgivare?
Våra drömmar och målvisioner är ofta i hård konkurens med familj och släkt , eller arbetsgivare och kollegor. Då kan det krävas att Du träffar någon som inte har förutfattade meningar om vem Du är och vad som är möjligt.

Har Du hört talas om människor som har haft sitt livs bästa samtal med en främling i en bar på en flygplats eller liknande.? Hur kan det komma sig? Borde det inte vara någon vi känner väl som är den bästa samtalspartnern? Jo så kan det vara, men i mötet med någon som vi inte har några åtaganden till eller ansvar för, vågar vi lättare öppna oss och tänka utanför fastställda ramar och kulturella normer. Om Du inte har tid att vänta på en samtalsintresserad främling vill jag gärna hjälpa Dig.

Jag hyr samtalsrum i Stockholm City eller i Linköping City per session/samtal.
Men vill Du hellre samtala på Din arbetsplats eller i en mer neutral miljö, tex under en promenad i naturen eller i stadsmiljö så går det fint.
Om Du bor i en annan stad kanske Du vill att jag besöker Dig där?

Du är varmt välkommen att kontakta mig för mer information och referenser!

Bokningsförfrågan